dinsdag 13 april 2010

Volle zalen

Gisteren bleek dat de nieuwe gemeenteraad al bij een van de eerste vergaderingen een volle zaal kan trekken. Was ook niet zo moeilijk. De raadscommissie had de vertegenwoordiging van ongeruste ouders uit de Broekpolder uitgenodigd en die hadden zoveel mogelijk andere ouders bereid gevonden mee te komen. Wat speelt er namelijk in de Broekpolder? Vanaf het begin van de oplevering van de huizen bleek dat de prognoses van de leerlingenaantallen niet klopten. Er was meer toestroom van leerlingen dan men had ingeschat. De prognoses moeten dan ook regelmatig bijgesteld worden. Het nieuwe MFA gebouw werd opgeleverd met een aantal schoolwoningen erboven, die al snel vol zaten. Tijdelijk is zelfs de ruimte boven de sporthal ingezet als noodoplossing. Maar dat kon maar voor 1 groep en maar voor 1 jaar. Nu is het de vraag wat er moet gebeuren met de groepen die “over”zijn. Volgens de verwachtingen zullen het komend schooljaar al vier groepen zijn. Moeten die volgens afspraak (tussen gemeente en schoolbesturen) naar de oude Jan Ligthartschool (later Kompas)aan de Belgiëlaan, of moeten er goede noodgebouwen in de Broekpolder komen zoals de ouders liever zien? Daar draait het om.

Het enige waar iedereen het gisteren over eens was, was dat het nodig is de nieuwe prognoses zo snel mogelijk te kennen. Waar zijn we nu aan toe? Is het genoeg dat we voor 8 nieuwe groepen huisvesting regelen, of worden het toch 9 of 10 groepen? Want als dat het geval blijkt, kun je die groepen niet allemaal kwijt in het binnenkort opgeknapte Jan Lighthartschool gebouw. Dan zul je toch iets met noodoplossingen moeten.

Maar wanneer komen de prognoses? Waarschijnlijk begin mei. En dan? Wat verwacht de raad nu als er uit de prognoses blijkt dat er 9 groepen maximaal gehuisvest zullen moeten worden buiten het huidige MFA gebouw? Ouders hopen dat er dan 9 goed geoutilleerde noodlokalen ergens op een locatie in de Broekpolder komen. Dat het oude gebouw aan de Belgiëlaan dan niet meer aan de orde is.

Als je naar het eerder besluit van gemeente en schoolbesturen kijkt, lijkt het logischer om dan juist de Belgiëlaan goed te outilleren en een noodlokaal of daar of misschien toch bij het MFA te plaatsen. Een goed opgeknapt schoolgebouw zal later zijn nut nog kunnen bewijzen als locatie voor kinderopvang of een andere voorziening waar behoefte aan is.

Maar die volle zaal van gisteren. Waar leidde dat toe? Het leidde ertoe dat bijna alle raadsfracties zich verscholen achter de opties die de ouders op tafel hadden gelegd. En daarbij duidelijk afstand namen van het besluit. "Is dit niet mogelijk? Is dat niet mogelijk? Kan er niet gewoon een bouwlaag bovenop het MFA? Moeten we niet een nieuwe school in de Broekpolder neer zetten of zelfs nog een multifunctioneel gebouw? Kunnen we toch gewoon door een woningcorporatie laten bouwen? ”

Ja, ja. Diezelfde woningcorporatie zeker die niet wist hoe snel hij zich uit het MFA moest terugtrekken. En in deze slechte tijden voor de bouw willen corporaties al helemaal hun nek niet meer uitsteken. Het vervelende van gisterenavond was dat de mensen op de tribune met een voldaan gevoel weggingen, terwijl je op je klompen kunt aanvoelen dat het gebouw aan de Belgiëlaan gewoon gebruikt gaat worden en dat de meerderheid van de raad (de coalitie is tenslotte 19 zetels waard)daar ook gewoon achter staat.

Conclusie: een volle zaal zorgt ervoor dat de coalitiepartijen veranderen in oppositiepartijen. Tijdens het bespreken van het coalitieprogramma in de raad van 8 april bleek al dat diverse partijen vinden dat ze met zo’n brede coalitie minderheidsstandpunten kunnen uitdragen binnen de coalitie. Maar het moet toch niet zo zijn dat de coalitie uit 19 zetels bestaat en dat er dan 13 daarvan een ander standpunt uit gaan dragen dan het college.

Het ergste van alles vind ik dat de ouders teleurgesteld zullen zijn als blijkt dat het collegestandpunt onderschreven gaat worden, na coalitieberaad wellicht, door alle partijen die hun nu de hoop op een andere oplossing hebben gegeven. De politiek is dan weer eens niet geloofwaardig gebleken en het opkomstcijfer zal ook in de Broekpolder volgende keer nog lager worden.En we wilden er juist met zijn allen alles aan doen om het opkomstpercentage op te krikken!

Volle zalen? Doe dus maar even niet.

1 opmerking:

  1. Ook ik was aanwezig en heb met klapperende oren in de zaal gezeten. Waar ik niemand over gehoord heb is de belofte,......dat toen wij t huis kochten in de Broekpolder ze zeiden er komt een school IN de Broekpolder. Oke die staat er maar toch bestaat de kans dat een van mijn drie kinderen naar een dislokatie buiten de Broekpolder gaat. Is dit een typisch geval van kat in de zak kopen?

    BeantwoordenVerwijderen