woensdag 28 april 2010

Wat doen we met de kinderen?

In de krant van vanmorgen staat een groot artikel over de problemen die ouders hebben bij het boeken van een vakantie voor de “meivakantie”. Ouders van kinderen die het ene kind op het voortgezet onderwijs hebben en een ander kind op de basisschool, komen van een koude kermis thuis als ze volgens het vakantieschema van de basisschool (met daarop een meivakantie van twee weken) een leuke trip naar het buitenland geboekt hebben en er dan veel later pas achterkomen dat het kind op de middelbare school maar 1 week vrij heeft. Wat doe je dan?

Laat je het oudste kind op eigen houtje eerder naar huis gaan? Dat lijkt me voor de meeste ouders geen optie. Ga je zelf een week eerder naar huis, terwijl je je juist zo verheugde op een lange zonvakantie? Lijkt me voor de meeste ouders ook geen optie. Maar wat dan? De meeste ouders zullen de weg kiezen van het benaderen van de middelbare school. Kunnen ze geen dispensatie krijgen voor de drie dagen (donderdag en vrijdag zijn toch al vrij wegens Hemelvaart) dat het kind eigenlijk naar school had gemoeten? De meeste scholen zullen hier ontkennend op antwoorden. Als de ouders ervoor kiezen hun kind die drie dagen niet naar school te laten gaan, zal leerplicht ingeschakeld worden. Dat betekent in ieder geval een boete, als het de eerste keer luxe verzuim is.

Is het nu niet handiger dat de middelbare scholen ook voor een twee weken durende meivakantie kiezen? Dat lijkt misschien een voor de hand liggende oplossing, maar er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Als leerlingen op het middelbaar onderwijs twee weken in mei vrij hebben, zijn ze (volgens deze ervaringsdeskundige) bijna niet meer aan de gang te krijgen voor de laatste weken tot aan de zomervakantie. Dat is erg, omdat op vrijwel alle middelbare scholen nog belangrijke proefwerkweken worden gehouden, die voor een groot deel het rapportcijfer van het overgangsrapport bepalen. Als je dan niet meer goed op stoom te krijgen bent, zakken de cijfers vaak bedroevend naar beneden. Dit kan als gevolg hebben dat je na de brugklas toch niet op de havo kunt blijven en naar de mavo moet vertrekken. Of dat je niet het atheneum haalt, maar ‘slechts’havo niveau. Wat het betekent voor de leerlingen op het basisberoeps, daar wil je dan niet eens aan denken. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal het eerste jaar over moeten doen, of met gigantische hertentamens de vakantie in moeten gaan. Dat wens je een kind toch niet toe!

Twee weken aangesloten meivakantie zou wel een optie kunnen zijn als de zomervakantie dat betreffende jaar laat valt, dus half juli. Dan heb je een langere periode om de leerlingen weer in het leerritme te krijgen. Maar dat is maar eens in de drie jaar. Daarmee heb je het probleem van de ouders ook niet opgelost. Maar het zou in ieder geval duidelijkheid kunnen scheppen. Middelbaar onderwijs ook twee weken meivakantie als de zomervakantie in de regio laat valt. En in alle andere gevallen, gewoon 1 week.

Maar wat doet Den Haag? Komt die met een oplossing die ouders uit de onduidelijkheid helpt? Oordeel zelf, dat doe ik ook. Staatssecretaris van Bijsterveldt (onderwijs) werkt nu aan een wetswijziging waarin 1 week meivakantie en 2 weken kerstvakantie verplicht worden gesteld. En dat terwijl ik geen school ken die niet 2 weken kerstvakantie kent en ook geen school die geen week in mei vrij geeft. Op zo’n manier laat je als politicus in Den Haag weer eens duidelijk blijken dat je er geen idee van hebt waar het nu eigenlijk om gaat. Het gaat om het veranderende vakantiepatroon van Nederlanders, die niet meer genoeg hebben aan 1 lange vakantie in de zomer. Men wil ook tijdens andere periodes met vakantie. Het luchtruim is niet voor niets weer open, nu willen we het weer massaal gaan gebruiken ook. Dus we pakken onze koffers, checken in op Schiphol, zakken in de vliegtuigstoelen weg en gaan twee zorgeloze weken meivakantie op Ibiza, Rhodos of Alanya tegemoet. Niet de kinderen vergeten mee te nemen!

1 opmerking: