woensdag 3 maart 2010

Buik vol van....

Vanmorgen op de zonnige dag die verkiezingsdag voor politici altijd is (in ieder geval tot de uitslagen binnenkomen) en nu door de weersomstandigheden ook voor de ‘gewone’ burger, las ik zoals elke morgen de krant van wakker Beverwijk. En ja hoor, daar stond de kop: PvdA-kandidaat heeft buik vol van politiek. Een kandidaat-raadslid heeft een persoonlijk geschil met de gemeente en dat is de reden dat ze haar buik vol heeft van de politiek. Natuurlijk moet er ook even gemeld worden dat een brief is geschreven aan wethouder Dorenbos (“toevallig partijgenoot”) waar geen reactie op is gekomen.Altijd leuk om de naam van een wethouder in negatief daglicht te zetten op de verkiezingsdag, doet het altijd leuk (behalve voor de persoon in kwestie).

Wat moet ik hier nu mee als ik dit lees? Het eerste wat ik denk is;” Waarom heeft de journalist mij niet gevraagd of dit klopt?” Ik had hem kunnen vertellen dat ik, juist omdat het een partijgenoot betreft, niet zelf heb gereageerd, maar juist via ambtenaren contact met haar heb laten opnemen. Ik ga niet zelf aan de gang omdat het hier toevallig een partijgenoot betreft. Dat is de procedure niet in het stadskantoor. Hier wordt professioneel gewerkt en een wethouder gaat niet zelf even aan de gang om zaken voor vriendjes op te lossen. Natuurlijk heb ik wel met de ambtenaren overlegd en mij is verzekerd dat er zeer coulant met dit specifieke geval is omgegaan. Het betrof een zaak over reiskosten van een jongen die op flinke reisafstand op school zit. Hij werd eerst per taxi vervoerd, maar aangezien er veel te hoge bedragen in het leerlingenvervoer omgingen is besloten de regels aan te scherpen. Daar is de raad het volledig mee eens, want de kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren echt uit de klauwen gelopen. Dat hield in dat de betreffende jongen per trein naar school zou moeten gaan. Er is nog een overgangsregeling gemaakt, zodat hij geleidelijk aan de situatie zou kunnen wennen.

Nu heeft zijn moeder pas weer een brief gestuurd aan mij persoonlijk gericht, omdat ze wil dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de regeling. Het blijkt dat haar zoon lichamelijke klachten krijgt die volgens haar worden veroorzaakt door het reizen. Dat zou natuurlijk best kunnen en daarom heb ik in overleg met de ambtenaren besloten dat er een herkeuring zou komen. Hierover is een voicemailbericht ingesproken, omdat niet werd opgenomen. Binnenkort krijgt de zoon een uitnodiging.

Nu wil ik wel eens weten wat hier nu mis mee is? Een wethouder doet voor elke burger hetzelfde, of het een partijgenoot is of niet. Alleen als het een partijgenoot betreft, ben je nog voorzichtiger om persoonlijk te communiceren.Er wordt gekeken naar bestaande regelingen en afspraken en daar wordt naar gehandeld. Bij klachten van een burger wordt ook op maat gekeken naar een oplossing, in dit geval een herkeuring. Die zal uitwijzen of er op grond van lichamelijke toestand een ander besluit moet worden genomen. Geen vriendjes politiek, geen “u vraagt, wij draaien”, maar consequente handelwijze op maat.

Maar wordt ooit gevraagd door de krant van wakker Beverwijk aan de wethouder hoe deze zaak in elkaar zit? Nee, natuurlijk niet. Je naam wordt te pas en te onpas gebruikt, iedereen mag op je schieten maar zelf mag je in het verdomhoekje blijven zitten. Daar heb ik wel eens mijn buik vol van. Net als een paar weken geleden. Stond er een lelijk stukje van Het Beste Buurtplan over wethouder Dorenbos. Ik kreeg een dag later een brief van het voltallige bestuur van De Werkplaats (waaronder ook Het Beste Buurtplan), waarin zij met klem afstand namen van het stuk in de krant. Maar daar is natuurlijk niets over naar buiten gekomen. Negatieve stukjes zijn blijkbaar leuker dan positieve stukjes.

Voorbeelden genoeg. Vanmorgen weer de column van Bart Vuijk gelezen. Eindzin: “Ach, politiek. Wat koop je d’r toch voor.” Een zin die uit het niets komt vallen, nadat Bart eerst heeft verteld over een pen van Progressief Uitgeest (die zo lekker schrijft), een paashaasje van mevrouw Witte van de VVD(die zo lekker smaakt), een wit uitgeslagen paaseitje van CKenG(die in de prullenbak belandt) en een uitgedroogde pen van de PvdA(die ook in de prullenbak belandt). Maar omdat Bart erom vraagt zal ik hem netjes antwoorden.

Vraag: Politiek, wat koop je ervoor?
Antwoord: Je ‘koopt’ inbreng in de lokale politiek. Dit wil niet zeggen dat de kandidaat waarop je stemt vier jaar lang precies doet wat jij wilt of jouw persoonlijke belangen behartigt. Het betekent dat hij of zij vier jaar zich gaat inspannen om de politieke ideeën van zijn/haar partij zo goed mogelijk te verwezenlijken en te waken over het algemeen belang. Als degene op wie je stemt toevallig wethouder wordt, betekent dat niet dat hij/zij vier jaar lang zich voor jouw karretje laat spannen als jou dat uitkomt, maar dat hij/zij gaat proberen zoveel mogelijk van het coalitieprogramma en het eigen partijprogramma uit te voeren.

Dat is wat je kunt verwachten van de lokale politici. Dat is dus wat je ervoor ‘koopt’. Ik wens alle kandidaten veel succes en ik gun hun een fijne vier jaar in de plaatselijke politiek. En ik wens de kiezers toe dat de door hun gekozenen veel kunnen waarmaken van hun idealen.
We zien elkaar vanavond bij de verkiezingsuitslag!

1 opmerking:

 1. Ik heb het ook gelezen en wat mij betreft heb je alleen maar integer gereageerd. Mevrouw het raadslid had beter moeten weten dan jou persoonlijk aan te schrijven. Dan werkt bij de Gewone Burger ook niet. En terecht.

  Sinds ik bij het Wmo-platform zit heb ik een heel andere kijk op de schrijvende pers van Kennemerland gekregen. Ik dacht altijd dat een krant objectief was, maar inmiddels weet ik beter. Hoe negatiever een stuk is, hoe groter de kans dat het geplaatst wordt. En iets rechtzetten dat is er nooit bij.
  Sex sells. Geklaag en gezeur ook ....

  Al is de PvdA niet de partij waar ik op ga stemmen, ik vond jou een goede en zeer betrokken wethouder en wens jou en de PvdA dan ook veel succes vanavond.

  Hartelijke groet,
  Ingrid

  BeantwoordenVerwijderen