zondag 14 februari 2010

Geen tijd om bescheiden te zijn

Het is voor de PvdA geen makkelijke tijd. Als bestuurderspartij die in Den Haag samen met het CDA en Christenunie regeert, doe je het de laatste tijd volgens de oppositiepartijen nooit goed. Hun voornaamste kritiek op de PvdA heeft te maken met het feit dat de PvdA compromissen sluit en daarbij hun eigen gedachtegoed verkwanselt. Tenminste, dat beweert de oppositie.

Mijn idee is dat de PvdA in Den Haag niet zozeer het eigen gedachtegoed verkwanselt, maar compromissen moet sluiten. Compromissen sluiten moet je namelijk altijd als je samen met andere partijen bestuurt. Dat merken we plaatselijk ook. Je kunt niet samenwerken en ondertussen altijd je eigen stem doordrukken. Dat lukt in een huwelijk niet en dat lukt in een samenwerkingsverband ook niet.

Het kan zo zijn dat in een huwelijk 1 partner altijd op zondag naar Studio Sport moet wil kijken, terwijl de andere partij op dat moment juist een favoriete serie op Net 5 wil zien. Hoe los je dat op? Nou, bijvoorbeeld door een harde schijfrecorder aan te schaffen, waardoor je eerst Studio Sport kijkt en daarna gezellig met zijn tweeën ook nog de serie bekijkt. In dat geval krijgen beide partners wat ze willen en blijven ze op goede voet staan met elkaar.

In de politiek werkt het bijna net zo. De ene keer neemt de PvdA het voortouw en trekt hard aan het minimabeleid, waardoor zwemlessen voor kinderen nu ook in het minimabeleid zijn opgenomen. De andere keer trekt het CDA aan extra cameratoezicht op straat omdat ze daarmee de veiligheid willen verbeteren. Dan neemt de PvdA weer het voortouw en regelt een subsidie voor sociaal/culturele activiteiten in Wijk aan Zee. En ga zo maar door.

Maar wat is nu de clou? Je bereikt in ieder geval wel wat als je in de coalitie zit. Als je in Beverwijk de oppositiepartijen zou moeten geloven is er door PvdA en CDA de afgelopen jaren niets bereikt, zijn gelden door het riool gespoeld, zijn veel ambtenaren veranderd in corrupte zakkenvullers die met riante vertrekregelingen de rotzooi ontvluchten die de coalitie heeft veroorzaakt. Het minimabeleid is uitgekleed, Wijk aan Zee wordt genegeerd, onderwijsachterstanden zouden toenemen, etcetera.

Het tegendeel is waar. Er is heel veel bereikt. Wijken zoals Meerestein en Prinsenhof hebben een flinke kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van wonen en leven. Ontmoetingsplekken, zoals De Baak (kinderboerderij ) en het Alexanderpark hebben van Beverwijk een prettigere woonplaats gemaakt. Het minimabeleid staat als een huis en zwemlessen voor kinderen is er aan toegevoegd. Ondanks de bezuinigingen van 2008 heeft de gemeente nog steeds goede voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, en maatschappelijke dienstverlening.

Wijk aan Zee heeft nieuwe kansen gekregen door de steun vanuit de gemeente voor sociaal culturele activiteiten en De Moriaan zal ondersteund worden in zijn strijd om het bestaand. Er wordt geïnvesteerd in de sportparken en de atletiekbaan is aangelegd. We investeren enorm in het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Maar daarmee zijn ze nog niet meteen weg. Dat gaat een lange tijd duren, waarin de gemeente en partners zich zullen moeten inspannen en investeren. En wie spelen ook nog een belangrijke rol in alles wat er bereikt is? Ons ambtenarenapparaat, dat voor het overgrote deel bestaat uit gemotiveerde, goed opgeleide mensen die samen met het bestuur keihard werken aan het realiseren van goede plannen.

Er zijn geen makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Als we ons minimabeleid op orde hebben, wil dat niet zeggen dat er geen Beverwijkers zijn die gebruik maken van een voedselbank. Dat zijn vaak heel andere groepen. Groepen die geen uitkering hebben, maar gewoon werken.Er zitten ook gezinnen bij die veel verkeerde keuzes maken waardoor ze zichzelf in de narigheid hebben geholpen. Sommige oppositiepartijen beweren dat de voedselbank bestaat omdat de huidige coalitie het minimabeleid fors heeft uitgekleed. Niets is minder waar! Het is slechts een populistische kreet die absoluut niet de lading dekt.

Het probleem van de PvdA is dat veel kiezers achter negatieve geluiden aanlopen. Het is niet goed of het deugt niet. De oppositie gaat het beter doen als ze aan “de macht” zijn. Maar is dat ook zo? Als je zo negatief bent ingesteld, gaat het nooit wat worden in een samenwerking als coalitiepartij. Je kunt tenslotte niet telkens je coalitiepartner beschuldigen van alles dat misgaat. Je kunt niet als een klein kind de schuld naar een ander schuiven: “Het is hun zijn schuld”. Je kunt ook niet steeds zeggen, dat je het ergens eigenlijk niet mee eens bent, dat het als het aan jou had gelegen anders was gegaan. Dat kan niet, de coalitie spreekt met 1 mond en je staat samen voor besluiten die genomen zijn. De afgelopen vier jaar zijn heel veel besluiten genomen. Niet alleen besluiten waar de PvdA blij mee was, maar alle besluiten worden ook nu nog door ons volledig gesteund. Trouwens, ook door de oppositiepartijen die nu te hoop lopen om de coalitie van alles te beschuldigen. We waren het gewoon vaak met elkaar eens.

Nee, wij hebben het als PvdA binnen de coalitie goed gedaan. We hebben goede besluiten aan de raad voorgelegd, die ook vaak massaal zijn ondersteund. Wat dat betreft hebben we het als hele gemeentebestuur goed gedaan. Het is nu niet de tijd voor valse bescheidenheid. Beverwijk is beter af dan 4 jaar geleden en dat komt voor een groot deel door de invloed van de PvdA. Zo, dat staat hier nu maar mooi eens zwart op wit. De PvdA heeft geknokt voor de inwoners van Beverwijk en hopelijk knokken ze voor ons op 3 maart. Het is van groot belang dat we door kunnen gaan op de ingeslagen weg.

2 opmerkingen:

 1. Beste mevrouw Dorenbos,

  De afgelopen 4 jaar heb ik Beverwijk er juist op achteruit zien gaan. De leegstand neemt toe, sommige buurten gaan er gestaag op achteruit en op cultureel vlak is Beverwijk op een dieptepunt beland.

  Maar wordt hier wat aan gedaan? Nee. Het gaat zoals vaak weer om prestigeprojecten die voorrang krijgen maar waar eigenlijk helemaal geen geld voor is. De Westelijke Randweg, het Stationsplein, de 48 miljoenste opkapbeurt voor de Bree, het Meerplein.

  En hier heeft de PvdA zeker wel een aandeel in.

  En wat betreft het verkwanselen van ideologisch gedachtengoed, de PvdA is daar een schoolvoorbeeld van, in zoverre zelfs dat deze partij bijkans helemaal geen ideologische basis meer heeft. In mijn ogen sluit de PvdA helemaal geen compromissen maar zijn ze puur opportuun bezig. Zoals bijna alle partijen zonder ideologische inslag. Jammer dan ook dat er niet één partij met een dergelijke ideologische inslag meedoet in B'wijk.

  Jeremy

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jammer dat je er zo over denkt, Jeremy. Er zijn echt veel punten waarin Beverwijk stukken beter is geworden. En Beverwijk is echt niet op een cultureel dieptepunt belandt. Hoe kom je daar nu bij? We hebben prima culturele voorzieningen en prima initiatieven vanuit de mensen. Kijk maar naar Young Art, Cultural Village etc.
  Volgens mij kan nooit 1 partij voldoen aan al je wensen, maar volgens mij is de PvdA nog steeds ideologisch bezig; op de bres voor mensen met weinig kansen. Vandaar onze focus op het verlengen van Op Stap (onderwijsachterstanden), het Cruijff Court waar arm en rijk kan bewegen, de Streetrulez voor de jeugd (ook gratis toegankelijk voor elk inkomen), het opnemen van zwemlessen voor kinderen in het minimabeleid. Het in stand houden van een voldoende aantal goedkope woningen.Veel hiervan zat in mijn portefeuille als PvdA wethouder. Ook zaken zaten in de portefeuille van mijn collega PvdA wethouder Dijkshoorn. Wij hebben geknokt voor het gedachtegoed van de PvdA.Knok jij nu voor ons en geef ons je stem?
  Groeten van Jaqueline

  BeantwoordenVerwijderen